اخبارمقالات

دانشگاه و توانایی ایفای نقشهای اجتماعی دانشجویان

انتشار مقاله دانشگاه و توانایی ایفای نقشهای اجتماعی دانشجویان  در دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

نظم اجتماعی انتظارات آگاهانه نهادینه شده از نقش هاست و نظم کامل به معنی همسویی و هماهنگی اجزای نظام اجتماعی در جهت دستیابی به اهداف جامعه، که پاسخگویی به نیازها برای رسانیدن انسان ها به هدف غایی خلقت خود می باشد. دانشگاه یکی از نهادهای اجتماعی کننده است و نقش مهمی در ارتقاء توانایی دانشجویان برای پذیرش و ایفای نقش های اجتماعی آنان دارد.جامعه آماری این تحقیق دانشجویان 5 دانشگاه شهر تهران بوده و با 1470 دانشجو شامل 760 نفر مرد و 710 نفرزن مصاحبه شده است. توانایی ایفای نقش های اجتماعی در 0/2 درصد دانشجویان خیلی خیلی زیاد 6/2 درصد خیلی زیاد 33/2 درصد، زیاد، 46/6 درصد کم، 13/4 درصد خیلی کم و 0/4 خیلی خیلی کم بوده است. میانگین توانایی ایفای نقش های اجتماعی دانشجویان 3/32 از 6 یعنی بین کم تا زیاد، با انحراف معیار 0/80 می باشد. همبستگی توانایی ایفای نقش های اجتماعی با شرایط دانشجویان (++r=0/29) و با شرایط دانشگاهی آنان (++r=0/50) که رابطه ای نسبتاً قوی است. تحلیل چند متغیری بیانگر آن است که رابطه ی متغیرهای مورد بررسی با توانایی ایفای نقش های اجتماعی بطور همزمان R=0/687 و می توانند R(2)=0/47 از تغییرات توانایی ایفای نقش دانشجویان را تبیین نمایند. بیشترین سهم تبیین تغییرات توانایی ایفای نقش های اجتماعی دانشجویان را به ترتیب رضایت از دانشگاه β=0/314، چگونگی اداره علمی دانشگاه β=0/224، شرایط اجتماعی دانشجویان β=0/210، خلاقیت β=0/169، شرایط سیاسی دانشجویان β=0/126 , و شرایط اقتصادی آنان β=-0/092 به عهده داشته اند. ضریب بازنمایی نظم کامل در این تحقیق Io=0.29 هست و بیانگر نظم کامل ضعیف در دانشگاه است.

 

کلید واژه: نقش، نظم، اجتماعی شدن، آموزش عالی، دانشگاه، توسعه، پیشرفت

 

می توانید مقاله را به طور کامل اینجا مطالعه کنید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن