درباره ما

نام: داود

نام خانوادگی: پرچمی

نام پدر: یدالله

تاریخ تولد: یکم فروردین ماه سال 1339

سوابق تحصیلی

 • سال هاي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان (هنرستان) را در تهران گذرانيد و تقريباً هميشه از شاگردهاي ممتاز بود و در سال 57 از هنرستان صنعتي شماره 6 تهران با معدل 64/17 در رشته برق ديپلم گرفت.
 • با وجود این كه در سالهاي قبل در رشته برق قبول شده بود، به دليل ضرورت هاي اجتماعي تحصيل در دانشگاه شهيد بهشتي را از سال 1365 در رشته جامعه شناسي آغاز کرد و در سال 1371 دوره كارشناسي را به اتمام رساند.
 • در سال 1371 با رتبه اول در آزمون كارشناسي ارشد رشته پژوهشگري اجتماعي اين مقطع را آغاز نمود و در آذر ماه 1374 حداقل 6 ماه زودتر از ساير افراد هم دوره خود با رتبه عالي به اتمام رساند.
 • پايان نامه دوره كارشناسي ارشد ايشان بررسي تعهد اجتماعي جوانان بود كه در سال 1374 بالاترين نمره آن زمان را به خود اختصاص داد و تا کنون از پرارجاع ترین پایان نامه ها در این زمینه می باشد.
 • اين پايان نامه جهت گيري فعاليت هاي علمي ايشان را به سوي مسایل حوزه فرهنگ در قشر جوان سوق داد.

در سال 1382 در اولين دوره دكتري جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شد و به دلیل مشکلات ناشی از منظم نبودن برنامه ریزی آن گروه در سال 1389 اولین دانشجوی دکتری در رشته جامعه شناسی در این دانشگاه بود که فارغ التحصیل می شد.

سوابق علمی

تدریس

 • در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم و فنون فرهنگی سپاه پاسداران از سال 1376 تاکنون
 • تدریس دروس آمار، روش تحقیق نظری و عملی، مبانی جامعه شناسی، نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، سازمان ها، قشربندی و نابرابری اجتماعی، انحرافات اجتماعی و بررسی مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی میدانی و جامعه شناسی اقتصادی در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
 • راهنمایی پایان نا مه هایی در حوزه های جامعه شناسی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاست گذاری اجتماعی و قشربندی و نابرابری اجتماعی را در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده دارند.

مقالات

 • سنجش گرایش مردم تهران نسبت به بسیج، 1382، فصلنامه مطالعات بسیج
 • بررسی مشارکت مردم در نهمین انتخابات ریاست جهموری ایران، 1386، پژوهشنامه علوم انسانی
 • اعتقاد دانشجویان به لیبرالیسم، 1389، مجله علمی پژوهشی آیینه معرفت
 • سنجش رضایت از یک سازمان (بررسی موردی سازمان حج و زیارت)، 1391،
 • مقاله تطبیقی رابطه نظم در جامعه و پیشرفت علمی، 1390،
 • دانشگاه و توانایی ایفای نقش های اجتماعی دانشجویان، 1393،اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • معرفی روش بازه احتمال وقوع(روش پی): یک تکنیک چند متغیره تحلیل داده در علوم اجتماعی، 1393، دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
 • تغییرات ساختار اقتصادی بازار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (بررسی موردی بازار تبریز)، 1393

 • بررسی عوامل موثر بر کارآمدی سیاسی دولت ها در منطقه غرب آسیا1395، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج
 • بسترهای اجتماعی اقتصاد مقاومتی، 1395، اولین همایش اقتصاد مقامتی
 • کسب­ وکار خانگی امکانی برای کارآفرینی متخصصان (مطالعه موردی انگلستان)، 1396، اولین کنفرانس کارآفرینی دانشگاه شریف
 • بررسی عدم وفاق اجتماعی در ایران و علل آن (از دوره قاجاریه تا کنون)، 1396، چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ در ایران)
 • موضوع یابی؛ خلاقیت و تلاقی عین وذهن، 1396، کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
 • تجربه دوزبانه ها از فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی در مدرسه، 1396، دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسایل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
 • اسطوره مادری و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن در ایران، 1396، دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر
 • چالش­ های فرصت­ های کسب ­و کار خانگی زنان،1397، اولین همایش بررسی مسائل اجتماعی زنان
 • الگوی راهبردی گفتمان بسیج در حفظ و تداوم بیداری اسلامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، 1397
 • حمایت­ دولت از کسب­ وکارهای خانگی موانع و راه ­حل­ ها، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 1397
 • بررسی مجازات­ های اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم، مجله مطالعات جامعه شناسی، 1397
 • بررسی تطبیقی کسب و کارهای خانگی در راستای تحقق سیاستهای کلی اشتغال، سیاست های راهبردی کلان، 1398

 • نقش شبکه­ های اجتماعی در موفقیت کسب ­و کارهای خانگی، فصلنامه راهبرد بسیج، 1398
 •  رابطه سرمایه های کارکنان با تعهد سازمانی آنان (در ادارات دولتی تهران)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، 1398
 • بررسی تطبیقی رابطه توسعه اقتصاد فرهنگ و نظم در جامعه، فصلنامه علوم اجتماعی، 1398

 

رساله ها و پایان نامه ها

 -بررسی شکاف های اجتماعی و عوامل موثر بر آن در شهر تهران (با تاکید بر شکاف طبقاتی و شکاف فرهنگی)

-بررسي عوامل موثر بر شكل گيري و تداوم اجتماع ملي در آمريكا

– تاثير رسانه بر همبستگي اجتماعي

– بررسي بنياد گرايي در كشور هاي اسلامي و پيش بيني جنبش هاي انقلابي در آن

– بررسي رابطه جامعه پذيري فرهنگي و اقتصاد فرهنگ در شهر تهران

– توسعه فرهنگي حلبچه و عوامل و موانع آن

– جامعه پذيري اقتصادي جوانان شهر تهران: علل و موانع آن

– بررسي و تحليل رابطه سرمايه شغلي و تعهد به كار كاركنان ادارات دولتي تهران

– بررسي سبك زندگي اقتصادي مردم تهران وعوامل موثر برآن( باتاكيد بر كسب درآمد و مصرف)

– بررسي آنومي اقتصادي و عوامل موثر بر آن در شهر تهران در سطح خرد و با تاكيد بر عوامل اجتماعي فرهنگي

– بررسي عوامل موثر بر تغييرات اجتماعي بازار تبريز دوره دوم پهلوي تا كنون

– بررسي تاثير مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس بر جرم

– تعهد به كار و عوامل موثر بر آن

– بررسي تاثير سرمايه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي معلمان بر سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي دانش آموزان

– تاثير الگوهاي آموزشي و تربيتي مدارس بر آمادگي ايفاي نقش هاي اجتماعي

– بررسي ميزان توسعه يافتگي فرهنگي اجتماعي اهالي شهر تهران و عوامل و موانع موثر بر آن

– طبقه متوسط و تاثير آن بر تغييرات اجتماعي آينده ايران

– بررسي پيامد هاي اجتماعي سياست گذاري هاي اشتغال و اموزش عالي ( با تاكيد بر نظم اجتماعي و رفاه)

– بررسي زمينه هاي اجتماعي گرايش به عرفان هاي نو ظهور

-كسب و كار خانگي و عوامل ساختاري موثر بر موفقيت آن در ايران از ديدگاه تطبيقي/ رساله دکتری

– مطالعه جامعه شناختي تغييرات ساختي كاركردي بازار تهران در نيم قرن اخير:علل و پيامدها/ رساله دکتری

 • طرح های پژوهشی

 • همكاري در انجام طرح تحقيقاتي سنجش گرايش روستاييان نسبت به جهاد سازندگي، 1369
 • بررسي نظام اجتماعي روستايي (روستاي الورنجف آباد اصفهان)، 1372
 • همكاري در انجام بررسي آشفتگي هاي اجتماعي، 1373
 • بررسي تعهد اجتماعي جوانان، 1374، رساله کارشناسی ارشد
 • بررسي تئوريك رابطه نظم اجتماعي و رشد علمي، 1376، دانشگاه امام حسين (ع)
 • انجام طرح تحقيقاتي آسيب شناسي فرهنگی جوانان، 1377، دانشگاه آزاد – تهران شمال
 • انجام طرح تحقيقاتي بررسي پايبندي ديني جوانان، 1378، دانشگاه شهيد بهشتي
 • انجام طرح تحقيقاتي آسيب شناسي فرهنگي دانشجويان، 1379، دانشگاه شهيد بهشتي
 • انجام طرح تحقيقاتي گرايش مردم نسبت به بسيج، 1381، سازمان تحقيقات بسيج
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید بهشتی از1380 تاکنون
 • همكاري و نظارت بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد، 1381، بنياد شهيد
 • بررسي رضايت حجاج ايراني از سازمان حج، 1382، سازمان حج و زيارت
 • همكاري در مراحل مختلف نظرسنجي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 1382، سازمان تحقيقات بسيج
 • بررسی نظری تاثیر نهاد اجتماعی علم بر سایر نهادهای اجتماعی، 1382
 • مجري مراحل مختلف نظرسنجي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 84-1383، سازمان تحقيقات بسيج
 • بررسی رفتار انتخاباتی مردم در نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، 1386، سازمان تحقيقات بسيج
 • مطالعه اهداف و ابعاد حج در بیانات و پیام های امام خمینی(ره)، 1386، سازمان حج و زیارت
 • مطالعه اهداف و ابعاد حج در بیانات و پیام های مقام معظم رهبری، 1386، سازمان حج و زیارت
 • بررسي رضايت حجاج ايراني از سازمان حج، 1386، سازمان حج و زيارت
 • بررسي رضايت عمره گذاران ايراني از سازمان حج، 1387، سازمان حج و زيارت
 • بررسي رضايت حجاج ايراني از سازمان حج، 1387، سازمان حج و زيارت
 • آسیب شناسی عمره دانشجویی، 1388، ستاد عمره دانشگاهیان
 • بررسي رضايت عمره گذاران ايراني از سازمان حج، 1388، سازمان حج و زيارت
 • بررسی رفتار انتخاباتی مردم تهران در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، 1388، دانشگاه شهید بهشتی
 • بررسی توسعه آموزش عالی ایران، 1389، رساله دکتری

سوابق اجرایی

 •  قبل از انقلاب اسلامي علاوه بر تحصيل و اشتغال به فعاليت هاي مذهبي و سياسي مشغول بوده و با اوج گيري نهضت اسلامي فعاليت هاي مذهبي و سياسي خود را بيشتر نموده و در زمينه سازماندهي حركت هاي مردمي در اين زمينه فعاليت مي نمود.
 • با پيروزي انقلاب اسلامي ابتدا در كميته مركزي سپس جهاد سازندگي و با شكل گيري بسيج به فعاليت در بسيج مشغول گرديد.
 • در سال 1360 به عضويت سپاه پاسداران درآمد و تا سال 1376 اين عضويت ادامه داشت. در طي اين ساليان به جز مواردي که توفيق حضور در جبهه ها را مي يافت تقريباً تمام فعاليتش در حوزه امور آموزشي و فرهنگي و طرح و برنامه سپاه بوده است.
 • ابتدا در واحد آموزش و عقيدتي سپاه مشغول فعاليت شد و از اول نقش موثري در شكل گيري و راه اندازي دبيرستان هاي سپاه داشته و ضمن اداره اين دبيرستان ها در سراسر كشور و برنامه ريزي و مدون و قانونمند نمودن امور آن به تدريس نيز مشغول بود.
 • همزمان با اين فعاليت در دبيرستان هاي آموزش و پرورش منطقه 2 و 13 تهران نيز تدريس مي كرد كه اين دوره در شناخت او نسبت به آموزش و پرورش و چالش هاي اساسي پيش روي آن بسيار موثر بوده است.
 • پس از انفكاك از دبيرستان هاي سپاه در اواسط سال 1367 به عنوان جانشين در طرح و برنامه آموزش عقيدتي و سياسي سپاه مشغول شد.
 • در سال 1370 به عنوان مسئول طرح و برنامه نمايندگي ولي فقيه در نيروي قدس منصوب شده و تا قبل از انتقال به دانشگاه امام حسين عليه السلام در آنجا مشغول بود.
 • در سال 1373 به دانشکده و پژوهشكده علوم انساني دانشگاه امام حسين عليه السلام رفته و تا سال 1376 كه به دانشگاه شهيد بهشتي منتقل شد در آن پژوهشكده به فعاليت هاي پژوهشي مشغول بود.
 • از ابتداي ورود خود به دانشگاه شهيد بهشتي علاوه بر فعاليت هاي علمي، ابتدا به عنوان مدير امور عمومي و پس از آن به عنوان مدير تشكيلات، برنامه و بودجه دانشگاه مشغول شد.
 • عضو شوراي فرهنگی دانشگاه در سالهاي 1370 تا 1374 و از 1383 .
 • مشاور رییس دانشگاه شهید بهشتی در امور برنامه ریزی از 1379
 • عضو کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی
 • همكاري با سيماي جمهوري اسلامي ايران در بخش نظارت و ارزشيابي برنامه هاي سيما
 • مشاور فرهنگی و اجتماعی رییس سازمان حج و زیارت از 1384
 • مسئول بسیج اساتید دانشگاه از 1384 تا 1387
 • مشاور رییس دانشگاه در برنامه ریزی و امور اجرایی
 • قائم مقام و معاون اداری و مالی دانشگاه از مرداد ماه 1390
 • در حال حاضر استادیار جامعه شناسی در دانشگاه شهید بهشتی است و به تدريس و تحقيق در حوزه جامعه شناسی عمومی، فرهنگی و مسایل اجتماعي، فرهنگی، سیاسی، نابرابری و قشربندی اجتماعی، نظریه های جامعه شناسی و جامعه شناسی حقوقی مشغول می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن